Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Teren monitorowany

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA GŁĘBOKI BRÓD

Grunty Nadleśnictwa Głęboki Bród o powierzchni 9571,76 ha będące własnością  Skarbu Państwa, objęte są nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 788 ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 28/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród z dnia 21.07.2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu Posterunku Straży Leśnej na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród"

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.), informujemy, iż Nadleśnictwo Głęboki Bród mające siedzibę w Głębokim Brodzie jest Administratorem Danych Osobowych pozyskanych w wyniku monitoringu.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych wynika z powyższych przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.