Widok zawartości stron

Projekty i fundusze

Zielona Klasa

Umowa nr 00005-6173-SW1000059/14

Ochrona głuszca

„Active protection of lowland populations of Capercaillie in the Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest / Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej"
Nadleśnictwo Głęboki Bród wspólnie z Nadleśnictwem Ruszów otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowania Life+
w ramach umowy z Komisją Europejską nr LIFE11 NAT/PL/428
dofinansowanie:
2 656 003 €
oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach umowy nr 716/2012/Wn50/OP-RE-LF/D
dofinansowanie:
2 390 403 €

     

 

Dojazd pożarowy nr 4, 6, 8

„Wzmocnienie systemu obrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Głęboki Bród poprzez przebudowę dojazdów pożarowych Nr 4 na odcinku km 0+000 – 4+ 8866 w leśnictwie Gulbin, Nr 6 na odcinku km 0+000 – 5+555 w leśnictwie Pogorzelec – Tobołowo i Nr 8 na odcinku km 0+517 – 2+106 w leśnictwie Monkinie celem dostosowania parametrów technicznych dojazdów pożarowych w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni do przeniesienia obciążeń do pojazdów specjalistycznych uczestniczących w akcjach ratowniczych"
Nadleśnictwo Głęboki Bród otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 266
 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach umowy 03791-69150-0R1000002/09 z dn. 11.06.2010 r.
Dofinansowanie:
1 050 370 zł

Dojazd pożarowy nr 9

„Wzmocnienie systemu obrony przeciwpożarowej poprzez budowę dojazdu pożarowego nr 9 na odcinku km 0+000 – 4+783 w leśnictwie Ostęp"
Nadleśnictwo Głęboki Bród otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 266
 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach umowy 05868-69150-0R1000006/12 z dn. 18.07.2012 r.
Dofinansowanie: 1 127 400 zł

 

Sprzęt do wykrywania i gaszenia pożarów

 

„Zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów"
Nadleśnictwo Głęboki Bród wraz z innymi nadleśnictwami RDLP Białystok otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
w ramach umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-004/10-00 z dn. 30.08.2010 r.
Dofinansowanie: 2 177 075,00 zł