Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Oprócz lekcji w terenie istnieje możliwość zaproszenia leśników na zajęcia do szkół.

Nadleśnictwo Głęboki Bród, w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w załączonych dokumentach Porozumienie i Oświadczenie

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Porozumieniu kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Chętnych do współpracy prosimy o wcześniejsze uzgodnienie szczegółów wizyty  bezpośrednio z nadleśnictwem. Zgłoszenia prosimy składać na załączonym formularzu pod adresy internetowe:
joanna.holubowicz@bialystok.lasy.gov.pl
glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl
lub przesłanie faksem 87 5165231