Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Głęboki Bród
Nadleśnictwo Głęboki Bród
87 51 65 203
87 51 65 231

Głęboki Bród 4

16-506 Giby

Nadleśniczy
Piotr Karnasiewicz
87 51 65 203
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Myszczyński
607 622 602
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Jasnoch
609 450 342
Główny Księgowy
Renata Czokajło
87 516 52 03 wew. 25

Dział Gospodarki Leśnej

Edyta Jadeszko
Specjalista SL ds. hodowli i ochrony lasu
Tel.: 87 516 52 03 wew. 13
Paweł Sawastynowicz
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 609 001 495
Maja Boruk
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 87 516 52 03 wew. 13
Joanna Hołubowicz
Specjalista SL ds. ochrony przyrody i edukacji leśnej
Tel.: 87 516 52 03 wew. 13
Daniel Skindzier
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 87 516 52 03 wew. 18
Dorota Ławreszuk
Specjalista ds. ochrony przyrody, koordynator projektu unijnego
Tel.: 609 992 693

Dział Finansowo-Księgowy

Krystyna Sztabińska
Starszy referent
Tel.: 87 516 52 03 wew. 14
Nina Myszczyńska
Specjalista ds. płac
Tel.: 87 516 52 03 wew. 14
Barbara Masłowska
Księgowa
Tel.: 87 516 52 03 wew. 14
Leszek Bejm
St. Spec. ds. finansowych
Tel.: 87 516 52 03 wew. 14

Posterunek Straży Leśnej

Kazimierz Jurczewski
Starszy strażnik leśny p.f. komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 607 622 603
Rafał Winkiewicz
Strażnik leśny

Stanowisko ds. Pracowniczych

Marian Milewski
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 87 516 52 03 wew. 18

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aneta Szruba
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 87 516 52 03 wew. 17
Andrzej Romanowski
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 87 516 52 03 wew. 19
Kamil Czokajło
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 87 516 52 03 wew. 19
Andrzej Maliszewski
Specjalista ds. transportu, bhp, ppoż
Tel.: 87 516 52 03 wew. 19
Magdalena Rydzewska
Specjalista SL ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 87 516 52 03 wew. 19
Ewa Maciejunas
Sekretarka

Szkółka Leśna

Jacek Jakubowicz
Leśniczy ds. szkółkarskich
Tel.: 609 229 244