Leśnictwa

Leśnictwo Chylinki

Leśnictwo Ostęp

Leśnictwo Pogorzelec

Lesnictwo Wierśnie

Leśnictwo Gulbin

Leśnictwo Monkinie

Leśnictwo szkółkarskie

Leśnictwo łowieckie