Web Content Display

Teren monitorowany

Monitoring terenów leśnych Nadleśnictwa Głęboki Bród

Monitoring prowadzony jest przez Nadleśnictwo Głęboki Bród, Głęboki Bród 4, 16-506 Giby.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy jednocześnie, iż jest ich Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu nadleśnictwa. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.