Web Content Display Web Content Display

Cennik drewna

W sprawach związanych z zakupem drewna można kontaktować się ze specjalistą SL ds. użytkowania lasu i marketingu Pawłem Sawastynowiczem --- 609 001 495, pawel.sawastynowicz@bialystok.lasy.gov.pl

Surowiec drzewny oferowany przez nasze nadleśnictwo to przede wszystkim wysokiej jakości sortymenty sosnowe, pozyskiwane w ramach cięć rębnych i pielęgnacyjnych. Bardzo dobra jakość techniczna drzewostanów rębnych i przedrębnych przekłada się na dobrej jakości surowiec, którego główną cechą jest wąskosłoistość drewna (ok. 10 słoi na 1 cm przekroju poprzecznego) oraz bezsęczność.

Sprzedaż drewna podmiotom gospodarczym odbywa się zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dostępnym na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego oraz aktualnymi aukcjami internetowymi – portal e-drewno

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest na bieżąco w leśnictwach oraz w biurze nadleśnictwa.