Lista aktualności Lista aktualności

Sprzątanie Świata 2018

„Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” – to hasło tegorocznej akcji Sprzątania Świata. W tym roku wspólnie z leśnikami las posprzątali uczniowie oraz nauczyciele ze Szkół Podstawowych w Gibach i Karolinie.

Akcja organizowana i koordynowana przez Fundację Nasza Ziemia odbyła się w Polsce już po raz 25. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się prelekcją na temat właściwego postępowania z odpadami. Główną przesłanką spotkania było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Uczestnicy zostali wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci, a następnie wspólnie z leśnikami zebrali około 5 m3 odpadów. Odpady w głównej mierze były pozostałością po zakończonym sezonie turystycznym m.in. przez turystów i grzybiarzy. Wspólną pracę zakończył poczęstunek przy ognisku oraz dalsze rozmowy na temat zachowania czystości lasów. 

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z funduszy Powiatu Sejneńskiego. Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji dziękujemy za wkład oraz liczymy na dalsze zaangażowanie w tę jakże ważną dla przyrody sprawę!