Lista aktualności Lista aktualności

Nowelizacja ustawy - prawo łowieckie

Nowy sposób zgłaszania szkód łowieckich

Nadleśnictwo Głęboki Bród informuje, że ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie została opublikowana 30 marca br. (Dz. U. poz. 651). Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

  • imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych;
  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.