Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo współpracuje z Aresztem

11 i 12 maja w lasach Nadleśnictwa Głęboki Bród pracowała grupa skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Więźniowie wykonywali prace z zakresu szkółkarstwa, hodowli lasu i łowiectwa.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach płk Tomasz Smoliński w porozumieniu z Nadleśnictwem Głęboki Bród skierował do prac leśnych 12 skazanych. Pierwszego dnia osadzeni pracowali na terenie szkółki leśnej. Pozbierali kamienie z pól siewnych oraz zapoznali się z różnymi gatunkami drzew i krzewów rosnących w Puszczy Augustowskiej. Leśnicy przybliżyli uczestnikom proces wzrostu i rozwoju drzew. Następnego dnia więźniowie zapoznali się z zasadami prowadzenia gospodarki łowieckiej i działaniami podejmowanymi w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny. Penitencjariusze poznali różne techniki sadzenia drzew, a zdobytą wiedzę wykorzystali podczas sadzenia 1500 szt. drzew na poletku zgryzowym.

Osadzeni wszystkie zadania wykonywali bardzo sprawnie i rzetelnie, a poprzez nieodpłatną pracę na rzecz lasów, resocjalizowali się. Wynagrodzeniem za włożony wysiłek był kontakt z przyrodą. Uczestnictwo w pracach z zakresu gospodarki leśnej skazani potraktowali jako wyróżnienie. Wspólna akcja Nadleśnictwa Głęboki Bród i Aresztu Śledczego w Suwałkach przeprowadzona była po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni.

zdjęcia: por. Przemysław Sieczyński,  mł. chor. Tomasz Kowalski,  Joanna Hołubowicz