Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje zabiegów gospodarczych w lasach HCVF

Nadleśnictwo Głęboki Bród ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie zabiegów gospodarczych zaplanowanych w lasach HCVF na 2018 rok.

Nadleśnictwo Głęboki Bród zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji zabiegów gospodarczych planowanych do wykonania w 2018 roku na obszarach HCVF (Lasach o szczególnych walorach przyrodniczych).

W ramach konsultacji, Nadleśnictwo Głęboki Bród zamieszcza zestawienie zabiegów gospodarczych w lasach HCVF.

Kod zabiegu

Nazwa zabiegu

CP

czyszczenia późne

TW

trzebież wczesna

TP

trzebież późna

 IB

rębnia zupełna pasowa

IIIA

rębnia gniazdowa zupełna

IIIBU

cięcie uprzątające w rębni gniazdowej częściowej

 

Wyjaśnienie pojęć: słowniczek

Opinie i uwagi można składać w Nadleśnictwie Głęboki Bród od 24 listopada 2017 roku do 27 grudnia 2017 roku

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych prac oraz ich lokalizacji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa. Charakterystyka oraz cel wykonania zabiegów gospodarczych wynikają z realizacji Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Głęboki Bród na lata 2012-2021 oraz Zasad Hodowli Lasu z roku 2012.

Wytyczne w sprawie zasad postępowania w poszczególnych kategoriach lasów HCVF wykonano w oparciu o następujące opracowania:

  • „Kryterium wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce. Cześć II – Gospodarowanie w HCVF" opracowanych i adaptopwanych do warunków Polski przez Forest Stewardship Council (FSC) w lipcu 2006 r.
  • „Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny" wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2004 r.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie do 30 dni od daty ukazania się wyżej wymienionych zasad gospodarowania w lasach HCVF tj. do dnia 27 grudnia 2017 roku.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Głęboki Bród lub pod nr tel. (87) 516-52 -03