Lista aktualności Lista aktualności

Dzień Informacyjny Programu LIFE 2018

Pracownicy nadleśnictwa Głęboki Bród, realizującego od 2013 roku wspólnie z Nadleśnictwem Ruszów projekt LIFE pt. „Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej”, wzięli udział w Dniu Informacyjnym LIFE, który odbył się w tym roku 25 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Wydarzenie organizowane już po raz kolejny przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadziło przedstawicieli projektów finansowanych z tego programu UE i dotacji NFOŚIGW oraz inne osoby zainteresowane wnioskowaniem w kolejnych naborach. W trakcie spotkania odbyła się część konferencyjna, zawierająca zarówno ogólne referaty o programie – prezentowane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i NFOŚiGW, jak i tematyczne prezentacje z realizacji wybranych projektów.  Wykładom i dyskusjom towarzyszyły stoiska, na których zaprezentowano inne projekty LIFE oraz punkty informacyjne innych programów funkcjonujących w Polsce (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Centrum Projektów Europejskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Enterprise Europe Network oraz Bank Ochrony Środowiska).

Wśród stoisk znalazło się również nasze stoisko projektu głuszcowego, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników wydarzenia. Udział w tym spotkaniu pozwolił nie tylko zaprezentować wyniki prac w naszym projekcie, ale również wymienić doświadczenia z innymi projektami i zaplanować przyszłe wydarzenia wokół realizowanego programu.